• Baggerwerken te Santa Marta (Colombia)
 • Nieuwe Haven project te Doha (Qatar)
 • Thornton Bank in de Noordzee
 • Sanering in Chesterfield
 • Sleephopperzuiger "Artevelde"
 • Baggerwerken in Colombia
 • Flinstone
 • Amoras te Antwerpen
 • DEME
 • Terranova project - Herontwikkeling van de voormalige gronden van Nilefos Chemie, gelegen in het noorden van Gent, door DEC
 • Grindsleephopperzuiger ‘Charlemagne’ in de haven van Le Havre
 • Het valpijpschip DP ‘Rollingstone’ voert steenstortwerken uit voor pijpleidingen-, kabelbeschermings- en stabilisatieprojecten
 • Cutterzuiger D'Artagnan in de haven van Khalifa (UAE)

De pool baggerwerken en milieu is één van de 4 activiteitenpolen van de groep CFE die allemaal zowel in België als in het buitenland aanwezig zijn.

Sinds 1930 vormt het baggeren de tweede historische activiteit van CFE via de SGD (Société Générale de Dragage) die in 1974 werd gefusioneerd tot Dredging International.

De groep DEME heeft de volgende specialisaties:

 • baggerwerken en marine engineering : uitdieping van kanalen en havens, opspuiten van stranden, het graven van geulen, ophogingen, uitbreiding van stranden, creatie van eilanden en scheepsbouwtechniek. Zijn hier vertegenwoordigd: Dredging International, Baggerwerken De Cloedt, MEDCO, SIDRA, ISD, SDI.
 • olie-, gas- en offshoreactiviteiten : hydraulische inrichtingen, breuksteenstorting voor pipelines of kabels en de stabilisatie van beschermingsmuren, nearshoreactiviteiten (rotsboringen en funderingen voor pieren en vastmeersystemen), offshore (storting van rotsen, inrichting van aanlegplaatsen), farshore en geotechnisch en diepzeeonderzoek. Worden hier vertegenwoordigd door o.a. Tideway en GEOSEA.
 • hijsen van zware lasten : de lichting, het schoonmaken en verwijderen van wrakken, de hijswerken, de plaatsing en het verwijderen van zware lasten vanaf platforms.
  Wordt hier vertegenwoordigd door Scaldis (voor 55% eigendom van DEME).
 • milieuactiviteiten : bodemsanering en -desinfectie, de opslag van besmet slib, de verwerking van huishoudelijk en industrieel afval, herstel van lagunes, terreinen, riviergebieden en oude industriële terreinen.
  Wordt hier vertegenwoordigd door Ecoterres/DEC (voor 75% eigendom van DEME).
 • hernieuwing van blauwe energie : het onderzoek en de ontwikkeling van de energie die je uit golfslag of getijdenbewegingen en stroming kan winnen.
  Wordt hier vertegenwoordigd door DBE (DEME Blue Energy)
 • bouwmaterialen : extractie en verwerking van mariene aggregaten voor de bouw.
  Deze activiteit wordt vertegenwoordigd door DBM, Europ' Agrégats, SKH Seekiesanlage et OAM-DEME.
 • diepzee mijnwerken : het onderzoek en extractie van grondstoffen in de diepzee.
  Wordt hier vertegenwoordigd door GSR.
 • concessies : ontwikkeling en beheer van windmolenparken.
  Dit wordt vertegenwoordigd door C-Power en Power@sea.

Directie van de pool

Alain Bernard
Chief Executive Officer

Haven 1025 - Scheldedijk 30
BE-2070 Zwijndrecht
Tel: +32 (0)3 250 52 11
Fax: +32 (0)3 250 56 50

Alain Bernard

Jobs

Interesse in werken bij DEME?

Ontdek dan onze vacatures op onze website www.DEME.be