• Grand Hotel Ndjamena - Tsjaad
  • Wola Tarasy - Warschau (PL)
  • Shopping center Arena Plaza te Boedapest

CFE Polska, CFE Tunisie-CTE en CLE ontwikkelen en realiseren vastgoedprojecten zoals openbare gebouwen, hotels, kantoorgebouwen, zaken- en winkelcentra, ziekenhuizen, enz.

 CFE polska

ul. 17 stycznia 48
PL-02-146 Warszawa

Tel:  +48 (0)22 456 16 00
Fax: +48 (0)22 456 16 01

www.cfe.com.pl

 Clipboard 01

Centre Marsa Mall,   Bureau 1.6 1er étage  Z.I Sidi Daoued route de la Marsa 2046 - Tunis -Tunisie.

Tel : +216.71. 854. 631
Fax : +216.71.854. 629

cle

Westside Village - Bâtiment B
89, Rue Pafebruch
L-8308 CAPELLEN 

Tel:  +352 (0)44 65 491
Fax: +352 (0)45 44 18

www.cle.lu