• Watersilo te Beersel
  • Woon en kantoorgebouwen Belview te Brussel
  • HVAC-werken bij Elia te Brussel
  • Nieuwe Haven project te Doha (Qatar)

Binnen de groep CFE wordt erg veel belang gehecht aan een duurzame relatie met zowel onze medewerkers alsook de omgeving en het milieu. Enkele speerpunten van onze visie:

Diversiteit

Het thema "Diversiteit" is al enkele jaren geïntegreerd in het beleid van de groep en zijn dochterondernemingen. In 2005 ondertekende de onderneming het diversiteitscharter. Twee jaar later werd de onderneming positief geauditeerd door een onafhankelijk bureau (VIGEO).
Ons rekruteringsbeleid is duidelijk: aanwerving gebeurt op basis van vaardigheden en motivatie van de kandidaten, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of handicap.

Opleiding

Het opleiden van onze medewerkers vormt voor CFE een erezaak. Zo organiseren we intern opleidingen met betrekking tot veiligheid, management, recente ontwikkelingen in techniek, informatica enz. Onze doelstelling? Onze medewerkers laten evolueren en hen zo goed mogelijk ondersteunen om excellent werk te leveren.

Extra muros

Bij CFE is de sfeer op het werk belangrijk! Daarom organiseert CFE evenementen waarop collega's elkaar in een informele en ontspannen sfeer kunnen ontmoeten. De familiedagen, de 'openwerfdagen' en tal van sportmanifestaties (voetbalwedstrijd tussen de entiteiten, deelname aan de 20 km van Brussel, ...) zijn daar enkele voorbeelden van.

Internationale carrière

CFE is niet alleen in België aanwezig. De groep is immers ook actief in Nederland, Luxemburg, Hongarije, Polen, Slowakije, het Midden-Oosten en Afrika. Voor de 'globetrotters' of diegenen die een internationale carrière nastreven, zijn er dus wel degelijk genoeg mogelijkheden om in het buitenland carrière te maken binnen CFE!

Carrièremogelijkheden

Als groep van verschillende bedrijven hebben wij de grote troef steeds carrièremogelijkheden te kunnen bieden. Als u enkele jaren ervaring hebt opgedaan en een internationale carrière wilt uitbouwen of in een ander activiteitendomein aan de slag wilt, dan is dat perfect mogelijk. Mobiliteit wordt aangemoedigd, zodat iedereen zijn carrière in eigen tempo kan ontwikkelen.

Milieuverantwoordelijkheid

Het concept 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' maakt integraal deel uit van het beleid dat elke onderneming van de groep volgt. De uiterst specifieke ondernemingen bieden diensten aan die duidelijk bewijzen dat CFE meebouwt aan de toekomst: deelneming van DEME in het eerste far-shore windmolenpark van C-Power in Oostende, bestudering en plaatsing van fotovoltaïsche panelen door Nizet, medewerking van de groep aan grote duurzame infrastructuurprojecten - zoals de Liefkenshoekspoortunnel in Antwerpen, de Coentunnel in Amsterdam enz.

Op bouwvlak heeft CFE een specifieke directie Duurzame Ontwikkeling opgericht om de gebouwen van morgen anders te benaderen en hun globale CO²-voetafdruk te verkleinen, en om aan alle entiteiten van de groep nuttig advies te verstrekken in het kader van een milieuvriendelijke langetermijnbenadering.

femme 02

sécurité

Two workers

diversité

Worker

femme

Veiligheid eerst

Veiligheid is binnen de groep CFE een topprioriteit en is gebaseerd op volgende elementen:

  • de veiligheid en de gezondheid van elke werknemer en alle betrokken partijen en het respect voor het milieu en de omgeving zijn essentiële elementen van het beleid van de groep CFE
  • "veilig werken en de zorg voor de veiligheid van derden" is een voorwaarde voor tewerkstelling bij CFE
  • ongevallen en incidenten kunnen worden vermeden. De middelen en de methoden die voor hun preventie onontbeerlijk zijn, worden beschikbaar gesteld en moeten worden gebruikt
  • het streven naar continue verbetering op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu is een productiviteits- en een kwaliteitsfactor, en dus ook een bron van rentabiliteit
  • iedereen is op zijn niveau verantwoordelijk voor de toepassing van het veiligheidsbeleid en van de normen, richtlijnen en de procedures die daaruit voortvloeien

Om dit te realiseren wordt veiligheid, gezondheid op de werkplek op een systematische wijze aangepakt. VCA en OHSAS worden dan ook veelvuldig als veiligheidsmanagementsystemen toegepast binnen de groep CFE.

Bij het onthaal van nieuwe medewerkers is veiligheid een deel van het programma. CFE investeert intensief in continue vorming en training van alle medewerkers om de hoge veiligheidsstandaards te handhaven.

Om veiligheid als een onderdeel van de bedrijfscultuur te behouden worden zowel de hiërarchische lijn als alle operationele medewerkers op de werven continu gesensibiliseerd want CFE medewerkers werken om hun brood te verdienen en niet om het leven erbij in te schieten. Het objectief is en blijft meer dan ooit nul ongevallen

"Onze personeelsleden komen bij ons werken om geld te verdienen en niet om hun leven te laten", aldus Renaud Bentégeat, Gedelegeerd Bestuurder.

In 2008 voerde CFE trouwens een toneelstuk op voor alle operationele medewerkers van de pool bouw om een debat op gang te brengen en te luisteren naar verbeteringsvoorstellen om te garanderen dat de veiligheid altijd een prioriteit en een dagelijks aandachtpunt blijft. De doelstelling blijft 'nul ongevallen'!

In het begin van 2010 sleepte de groep CFE voor zijn toneelstuk de 'Prijs Gezondheid en Onderneming' 2009 in de wacht, toegekend door de Belgische afdeling van de Europese Club voor de Gezondheid met de steun van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.