In het boekjaar 2017 lieten de maatschappij CFE NV en de geconsolideerde groep de volgende resultaten noteren :

In miljoenen euro

  2016

CFE NV

 

 

2017

CFE NV

    2016

CFE Group

 

2017
CFE group

Omzet 48,3  57,1 2.797,1  3.066,5
Bedrijfsresultaat -8,0  -31,5  226,8  249,4
Financiële opbrengsten/Financiële kosten (netto) 66,9  58,2 -24,0  -22,2
Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting 58,9  26,7 202,8  227,2
Belastingen 0,0  -0,2 -30,5  -48,4
Winst (verlies) van het boekjaar 58,9  26,5 172,3   178,8
Aandeel van de groep in dit resultaat - - 168,4  180,4