In het boekjaar 2016 lieten de maatschappij CFE NV en de geconsolideerde groep de volgende resultaten noteren :

In miljoenen euro

  2015

CFE NV

 

 

2016

CFE NV

    2015

CFE Group

 

2016
CFE group

Omzet 273,0 48,3 3.239,4  2.797,1
Bedrijfsresultaat -9,4 -8,0 265,7  226,8
Financiële opbrengsten/Financiële kosten (netto) 133,8 66,9 -32,6  -24,0
Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting 124,4 58,9 233,1  202,8
Belastingen -0,4 0,0 -59,1  -30,5
Winst (verlies) van het boekjaar 124,0 58,9 174,0 172,3 
Aandeel van de groep in dit resultaat - - 175,0  168,4