• Project Belview - Brussel
 • Marie Curie - Lodelinsart
 • ENGEMA Ligne - Genk
 • Wola Tarasy - Warschau (PL)
 • Het nieuwe politiekantoor - Charleroi
 • Het project Green Hill te Dommeldange
 • Thornton Bank in de Noordzee
 • Elektrische installatie bij AZ Jan Palfijn te Gent
 • Europese school te Brussel
 • Artist impression van het project Eupen Schule te Eupen
 • Spoorwerken te Neerpelt
 • Woon en kantoorgebouwen Up-Site te Brussel
 • Locorail - Liefkenshoekspoortunnel in Antwerpen
 • Voetbalstadion te Gent
 • Woningproject Bataves te Brussel

De afdeling Human Resources van de groep heeft als permanente opdracht de zoektocht van CFE te begeleiden naar talent in al zijn diversiteit, en daarbij de waarden van de groep te vertalen naar kandidaten om hen aan te trekken, te begeleiden bij hun verdere integratie en er samen met de gedecentraliseerde managementteams op toe te zien dat deze zich verder kunnen ontwikkelen en ontplooien binnen het bedrijf.

 • Diversiteit : de aandacht die CFE schenkt aan het thema 'diversiteit' is al enkele jaren geïntegreerd in het beleid van de groep en zijn dochterondernemingen. Na de ondertekening van het diversiteitscharter in 2005 werd de onderneming twee jaar later positief geauditeerd door een onafhankelijk ratingbureau (VIGEO). Het rekruteringsbeleid is duidelijk: de rekrutering gebeurt op basis van de competenties en de motivatie van de kandidaten, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of handicap.
 • Opleiding : het uiterst diverse opleidingsaanbod is een erezaak voor de onderneming. Zo worden er bijvoorbeeld opleidingen gevolgd met betrekking tot technieken, veiligheid, management, informatica enz. De doelstelling? U laten evolueren en u de beste middelen aanreiken om vooruitgang te boeken.
 • Extra muros : bij CFE is de sfeer op het werk belangrijk! Daarom organiseert CFE bevoorrechte ontmoetingsmomenten tussen collega's in een informele en ontspannen sfeer. De familiedagen, de 'openwerfdagen' en tal van sportmanifestaties (voetbalwedstrijd tussen de entiteiten, 20 km van Brussel, ...) zijn daar enkele voorbeelden van.
 • Internationale carrière : CFE is niet alleen in België aanwezig. De groep is immers ook actief in Nederland, Luxemburg, Hongarije, Polen, Slowakije, het Midden-Oosten en Afrika. Voor de 'globetrotters' of diegenen die een internationale carrière nastreven, zijn er dus wel degelijk genoeg mogelijkheden om in het buitenland carrière te maken binnen CFE!
 • Carrièremogelijkheden : Als ondernemingsgroep bestaat de grootste troef erin steeds carrièremogelijkheden te kunnen bieden. Als u enkele jaren ervaring hebt opgedaan en een internationale carrière wilt uitbouwen of in een ander activiteitendomein aan de slag wilt, dan is dat mogelijk. Mobiliteit wordt aangemoedigd, zodat iedereen zijn carrière in eigen tempo kan bepalen.
 • Veiligheid eerst: veiligheid is binnen de groep CFE een topprioriteit en is gebaseerd op volgende elementen :
  • de veiligheid en de gezondheid van elke werknemer en alle betrokken partijen en het respect voor het milieu en de omgeving zijn essentiële elementen van het beleid van de groep CFE.
  • "veilig werken en de zorg voor de veiligheid van derden" is een voorwaarde voor tewerkstelling bij CFE
  • ongevallen en incidenten kunnen worden vermeden. De middelen en de methoden die voor hun preventie onontbeerlijk zijn, worden beschikbaar gesteld en moeten worden gebruikt
  • het streven naar continue verbetering op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu is een productiviteits- en een kwaliteitsfactor, en dus ook een bron van rentabiliteit
  • iedereen is op zijn niveau verantwoordelijk voor de toepassing van het veiligheidsbeleid en van de normen, richtlijnen en de procedures die daaruit voortvloeien

Om dit te realiseren wordt veiligheid, gezondheid op de werkplek op een systematische wijze aangepakt. VCA en OHSAS worden dan ook veelvuldig als veiligheidsmanagementsystemen toegepast binnen de groep CFE.

Bij het onthaal van nieuwe medewerkers is veiligheid een deel van het programma. CFE investeert intensief in continue vorming en training van alle medewerkers om de hoge veiligheidsstandaards te handhaven.

Om veiligheid als een onderdeel van de bedrijfscultuur te behouden worden zowel de hiërarchische lijn als alle operationele medewerkers op de werven continu gesensibiliseerd want CFE medewerkers werken om hun brood te verdienen en niet om het leven erbij in te schieten. Het objectief is en blijft meer dan ooit nul ongevallen

"Onze personeelsleden komen bij ons werken om geld te verdienen en niet om hun leven te laten", aldus Renaud Bentégeat, Gedelegeerd Bestuurder.

In 2008 voerde CFE trouwens een toneelstuk op voor alle operationele medewerkers van de pool bouw om een debat op gang te brengen en te luisteren naar verbeteringsvoorstellen om te garanderen dat de veiligheid altijd een prioriteit en een dagelijks aandachtpunt blijft. De doelstelling blijft 'nul ongevallen'!

In het begin van 2010 sleepte de groep CFE voor zijn toneelstuk de 'Prijs Gezondheid en Onderneming' 2009 in de wacht, toegekend door de Belgische afdeling van de Europese Club voor de Gezondheid met de steun van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

CFE heeft in 2012 een voorbeeldig personeelsbeleid gevoerd. Dit heeft de groep op nationaal niveau voor de tweede keer de titel Top Employer opgeleverd. Tevens heeft het Brussels Gewest CFE het diversiteitslabel toegekend.

femme 02

Ontdek onze film "Proud of our achievements"

diversité

femme

Veiligheid eerst ! Klik hieronder