• Project Belview - Brussel
 • Marie Curie - Lodelinsart
 • ENGEMA Ligne - Genk
 • Wola Tarasy - Warschau (PL)
 • Het nieuwe politiekantoor - Charleroi
 • Het project Green Hill te Dommeldange
 • Thornton Bank in de Noordzee
 • Elektrische installatie bij AZ Jan Palfijn te Gent
 • Europese school te Brussel
 • Artist impression van het project Eupen Schule te Eupen
 • Spoorwerken te Neerpelt
 • Woon en kantoorgebouwen Up-Site te Brussel
 • Locorail - Liefkenshoekspoortunnel in Antwerpen
 • Voetbalstadion te Gent
 • Woningproject Bataves te Brussel

Certificaat CO2Prestatieladder

Naar aanleiding van de introductie van de CO2Prestatieladder door ProRail heeft de directie van de Pool Bouw beslist in te gaan op deze uitdaging en de CO2Prestatieladder doen uitwerken en toepassen op haar Nederlandse bouwactiviteiten.

De CO2Prestatieladder wordt geïntegreerd in het KVGM-Managementsysteem van CFE Bouw waarbij het niveau van engagement en toepassingsgebied en de daarbij horende verplichtingen in het beleid en in de doelstellingen vastgelegd zullen worden.

CO2Prestatieladder van CFE NEDERLAND

CO2 niv4 Voor meer info, klik hier (www.cfe.nl)