• Citadelle ziekenhuis te Luik
  • Metro Bishan te Singapore
  • Herbouwing van Renorybrug in Luik
  • Tijdelijke brug van Mulongwe voor de Spoorlijn Kivu (RDC)
  • Gevangenis te Andenne

 

Mijlpalen in meer dan 135 jaar geschiedenis

1880 Oprichting van de Compagnie Générale de Chemins de Fer Secondaires (CFE), een participatiemaatschappij die zich toelegt op de bouw en op de exploitatie van spoor- en tramlijnen.
1921 De activiteiten worden gediversifieerd, doordat de maatschappij van start gaat met werken van burgerlijke bouwkunde en gebouwen onder de naam Compagnie Belge de Chemins de Fer et d'Entreprises.

1930

Stichting van de Société Générale de Dragage voor de uitvoering van baggerwerken zowel in België als in het buitenland.

1965

De activiteit als algemene aannemer neemt de overhand.  Er wordt besloten de naam te veranderen in Aannemingsmaatschappij CFE .

1974

CFE en Ackermans & van Haaren laten hun baggeractiviteiten fusioneren en richten Dredging International op.

1981

Fusie van de CFE en de Ondernemingen Ed. François en Zonen. CFE wordt het belangrijkste Belgische bouwbedrijf.

1989

De Groep GTM, aandeelhouder sinds 1987, wordt hoofdaandeel- houder van CFE.

1991

Oprichting van de holding DEME (Dredging, Environmental and Marine Engineering) waarbij de baggeractiviteiten van twee belgische baggeraars worden verenigd : Dredging International en Baggerwerken Decloedt.

CFE verwerft Nizet Entreprise.

1999 CFE verwerft de maatschappij Vanderhoydoncks Elektrotechnieken.

2000

VINCI en GTM fusioneren en vormen samen de grootste bouwgroep ter wereld.

CFE verhoogt zijn participatie in de groep DEME ten belope van 47,8%.

2001

CFE introduceert een organisatiestructuur gebaseerd op drie grote polen : pool Bouw, met alle bouwactiviteiten en aanverwante diensten, pool Baggerwerken en Milieu, pool Elektriciteit.

In ditzelfde jaar verwerft CFE, als gevolg van een overeenkomst met de maatschappij BPC (Bâtiments & Ponts Construction), alle aandelen van ABEB, een Antwerpse dochteronderneming van BPC.

In december vindt de fusie plaats van de vennootschappen CFE, Bageci, Investeringen & Promotie en MBG

2004

Aankoop van Bâtiments et Ponts Construction (BPC) en Bâtipont Immobilier ( BPI).

Verhoging van de participatie in de groep DEME ten belope van 50%.

Oprichting van een pool vastgoedontwikkeling- & beheer, apart van de pool bouw.

Evolutie van de pool elektriciteit naar de pool Multitechnieken.

2005

CFE verwerft 100% van de aandelen van Aannemingen Van Wellen.

2006

Fusie van de Property Management activiteiten van Sogesmaint en CB Richard Ellis

In oktober, kapitaalverhoging in geld met voorkeurrecht.

2007

CFE realiseert een acquisitie in het domein multitechnieken en verwerft de Gentse vennootschap VMA NV Infra-Industrie en haar filiaal VMA Slovakia verworven.

CFE versterkt zich via de acquisitie van de Brusselse vennootschap Amart, voornamelijk actief in het restaureren en renoveren van gebouwen.

CFE neemt een participatie van 25% in Druart, een bedrijf gespecialiseerd in HVAC en sanitair.

2008

CFE verhoogt zijn participatie in het kapitaal van Druart van 25% naar 62,5%.

CFE versterkt haar pool multitechniek via de acquisitie van het bedrijf Louis Stevens & Co. Dit bedrijf, gesitueerd te Halen in Limburg, is gespecialiseerd in elektrotechnische installaties, seininrichtingen, bedrading en vliegveldbebakening evenals in de installatie van communicatienetwerken.

2009

Versterking van de activiteiten van Druart in Wallonië door de integratie van Prodfroid, een maatschappij met complementaire activiteiten.

CFE verwerft 64,95% van de aandelen van de maatschappij Van De Maele Multi-techniek uit Meulebeke.
De maatschappij Elektro Van De Maele is actief in het domein van de elektrische installaties (publiek, tertiair, industrie), HVAC (elektrisch gedeelte ervan) en de agro-industrie (installatie, optimalisering en automatisering van stallen).

2010

CFE neemt een meerderheidsparticipatie in de Groep Terryn, Belgisch marktleider in gelamelleerd hout.

Oprichting van "be.maintenance".

CFE heeft 65% van de aandelen van de NV Brantegem verworven.  Dit bedrijf is gespecialiseerd in HVAC (heating, ventilation and air conditioning) en sanitaire installaties.

2011

CFE verruimt het actieterrein van haar pool multitechnieken via de acquisitie van ETEC en krijgt zo voet aan de grond in de sector van de openbare verlichting. Hiermee versterkt zij ook haar activiteit van de ingegraven netwerken.

CFE neemt het handelsfonds van de vennootschap Leloup Entreprise Générale over, actief in zowel renovatie als omvorming van kleine en middelgrote projecten in Brussel evenals in Vlaams en Waals Brabant.

2012

CFE verwerft de aandelen van de onderneming Remacom, gespecialiseerd in de plaatsing van spoorwegrails, en creëert een zesde pool Spoor & Wegeninfra.  Deze bestaat uit ENGEMA, Stevens, Remacom en Aannemingen Van Wellen.

De pool Multitechnieken van CFE verwerft de onderneming ARIADNE uit Limburg, gespecialiseerd in automatisering.

2013

Afstand van de participatie in Sogesmaint-CB Richard Ellis NV. CFE ontwikkelt, onder de naam van Sogesmaint, een geïntegreerde activiteit van Property, Facility en Project Management in synergie met de activitieiten van de groep.

Naamswijziging van Prodfroid naar Procool alsook Van De Maele Multi-Terchniek naar VMA West.

Overname van een belang van 60,40% in CFE door Ackermans & van Haaren.

Overdracht door VINCI Construction s.a.s van een belang van 23,42% in CFE aan Ackermans & van Haaren waardoor het belang van VINCI Construction s.a.s. in CFE verminderd naar 12,11%.

Overdracht door Ackermans & van Haaren van een belang van 50% in DEME aan CFE waardoor CFE de exclusieve controle bezit over DEME.

BPI opent een zetel te Antwerpen om haar aanwezigheid en haar visibiliteit op de Vlaamse markt te versterken

BPC NV wordt CFE Gebouwen Brabant Wallonië NV en hergroepeert CFE Brabant, BPC Brabant, BPC Liège, BPC Hainaut, BPC Namur, LELOUP ENTREPRISE GENERALE en Amart

2014

CFE verkoopt haar wegenbouw activiteit aan Aswebo

Aannemingen Van Wellen Bouw wordt Atro Bouw

2015

De raad van bestuur van CFE benoemt Piet Dejonghe als tweede gedelegeerd bestuurder.

Oprichting van de pool Contracting die alle activiteiten omtrent bouw, multitechnieken en spoorinfra zal groeperen. De raad van bestuur van CFE benoemt Raymund Trost als CEO CFE Contracting.

Oprichting van CFE Bouw Vlaanderen (MBG Gebouwen & Industriële Constructies en Atro Bouw) en CFE Infra (MBG Burgerlijke Bouwkunde, BAGECI, Burgerlijke Bouwkunde Internationaal, CFE Nederland en GEKA Bouw).

2016

DEME richt een nieuwe divisie op met twee filialen : DEME Infra Sea Solutions (DISS) en DEME Infra Marine Contractor (DIMCO), gespecialiseerd in maritieme burgerlijke bouwkunde.

De entiteiten CFE Nederland BV en GEKA Bouw BV, directe filialen van CFE, worden overgebracht naar DIMCO, samen met een gedeelte van het personeel van burgerlijke bouwkunde van CFE. 

2017

Oprichting van de VMA cluster

Overname Aannemingen Van Laere door CFE Contracting